Boldog Új Évet kívánok!

Új játszótér Ménfőcsanakon

 

Új közösségi térrel gazdagodott Ménfőcsanak a Szellő utcában. Az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett hozzám az itt élő kisgyermekes családoktól, hogy milyen jó is lenne, ha új játszóteret tudnánk kialakítani városrészünkben. A ménfőcsanakiak kérését gondoltuk tovább, melyből mára valóság lett. Az új, nagyszabású játszóterünk nem csupán a kicsiknek kínál kellemes körülmények közötti szórakozást, hanem az egész családnak is, hiszen szalonnasütő helyek is kialakításra kerültek.

Az itt élők jelzései alapján a városrészben további közösségi terekre van szükség, melyre kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a jövőben. A több évvel ezelőtt ide költözött kisgyermekek mára felnőttek és nem feltétlenül egy játszótéren szeretnék eltölteni szabadidejüket. Nagyon jó ötletek érkeztek hozzám, melyeket szeretnék mindenképpen megvalósítani az elkövetkező időszakban a ménfőcsanakiak segítségével. A javaslatok között szerepel többek között focipálya, lábtengó pálya kialakítása, ping-pong asztal, kosárpalánk, kültéri fittness eszközök kihelyezése. Illetve a városrész más részein is nagyon örülnének egy szalonnasütő helynek.  

Új parkolók a Csanaki utcában

Az elmúlt hetekben befejeződtek a kivitelezési munkálatok a Csanaki utcában. 20 parkoló épült új járdákkal együtt, mely a környék parkolási gondjait hívatott enyhíteni. A ménfőcsanakiak már nagyon régóta várták a parkolófejlesztést, hiszen nagy szükség volt erre. Az itt található csanaki templom, temetőkert és a plébánia nagy közösséget mozgat meg és az egyházi szertartások idején bizony problémák jelentkeztek.

A mostani beruházás egy tudatos tervezés, egy átfogó koncepció része, mely a Hegyalja utca és a Veres Péter utca által határolt utcákat együtt kezeli. Korábban már elkészült a Veres Péter utca, a Szép Ernő utca és a Szabó Pál utca - ezen utcák mind teljesen új útburkolatot kaptak. Továbbá állami beruházásként európai uniós forrásból megvalósult a Hegyalja utca teljes szakaszának felújítása. E fejlesztésekhez kapcsolódva megépült a Győri út - Malom út - Hegyalja utca lámpás csomópontja, illetve kiemelt gyalogos átkelőhely került kialakításra a Csanaki utca - Hegyalja utca kereszteződésében. További hosszútávú terveink között szerepel még - többek között - a területet érintő csapadékvízelvezetési problémáinak megoldása, további utcák (Krúdy Gyula utca, Paptagi utca, Dr. Torda István utca, Csanaki utca) megújítása, a parkolóépítés folytatása, az itt található játszótér bővítése, valamint a Veres Péter utcai forgalom kezelése.

 

Megújult a ménfőcsanaki könyvtár

 

Az elmúlt héten ismét megnyitotta kapuit a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsanaki fiókkönyvtára. A könyvtár belső tere gyönyörűen megújult, egy kellemes környezetet sikerült kialakítani az új, színes és modern bútorokkal, polcokkal. Az olvasás szerelmesei most már egy 21. századi helyen hódolhatnak e szenvedélyüknek. A gyerekeknek külön termet alakítottak ki, ahol az olvasás mellett játékok segítségével is kikapcsolódhatnak. 

Új járdaszakaszok készültek el

 

 

 

 

 

Az elmúlt hetekben két járdaszakasz is elkészült Ménfőcsanakon. A Galgóczi Erzsébet utca 13. szám előtt az egykori fejlesztő csupán murvás járdát alakított ki, ezt a szakaszt tudtuk most szilárd burkolattal kiváltani az itt élők nagy örömére. A másik járdaszakasz a Szép Ernő utcában újult meg, ahol egy rossz állapotú szakasz kapott új burkolatot. Az elkövetkezendő időszakban sor kerül az egész városrész járdáinak felmérésére és szándékom szerint egy járdaprogram keretében meg tudnak újulni a további problémás részek, illetve megépülhetnek a hiányzó járdaszakaszok is. 

Újabb útszakasz újult meg Ménfőcsanakon

 

Bár a Csanaki utca utolsó szakaszának felújítása a jövőbeni terveim között szerepelt, mégis sikerült elérnem, hogy a szakasz még az idei évben megújulhatott. A lakóutca ezen része magánerős beruházás keretében épült fel, azonban a felelőtlen fejlesztőknek köszönhetően az itt élők eddig egy murvás szakaszon keresztül tudták csupán megközelíteni otthonaikat. Ezt a hiányosságot sikerült most orvosolnunk, így az itt élők már nap mint nap egy kellemes, esztétikus környezetbe térhetnek haza.

Régóta várt fejlesztés valósulhatott meg Ménfőcsanakon

A Győri út – Hegyalja utca – Malom út kereszteződése a ménfőcsanaki városrész egyik legforgalmasabb csomópontja. A városrész feltáró útja, egykoron a 83-as főútként működő Győri út felfűzi a városrész több utcáját, a Hegyalja utca jelentősen megnövekedett forgalmat bonyolít le.

Az elmúlt időszakban régóta várt fejlesztés valósulhatott meg, amely most biztonságosabb és dinamikusabb áthaladást biztosít a kereszteződésben mind az autóval, mind a gyalogosan közlekedők számára.


Felújíthatják végre az útszakaszt

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Közel 300 millió forintból újul meg Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanakon a 8311 jelű út egy szakasza

 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program 2009-2013-as akciótervének keretein belül megújul a Nyúl-Ménfőcsanak összekötő út 2,9 kilométeres szakasza. A projekt teljes költsége megközelíti a 300 millió forintot. A kivitelezőnek a szerződés szerint 2013 májusára kell végeznie a munkálatokkal.

Ez a szakasz fontos nekünk – mutatja Juhászné Árpási Irma polgármester Kara Ákos országgyűlési képviselő (jobbra), Takács Tímea önkormányzati képviselő és Sümegi Péter, a Magyar Közút megyei igazgatója társaságában. Fotó: Bertleff András

 

Fiatalok a sportért

Az áprilisi közgyűlésre Radnóti Ákos képviselőtársammal és győri Fidelitasos társaimmal futva érkeztünk meg a győri városháza elé, ahol Borkai Zsolt polgármester úr fogadott minket.

A Barátság Sportparkban történt bemelegítés után a Szigethy A. út - Tihanyi Á. út -Tihanyi aluljáró - Bisinger sétány útvonalon érkeztünk meg a Városház térre.

A futásunk célja volt egyrészt, hogy felhívjuk a győriek figyelmét a sport fontosságára mai rohanó világunkban, másrészt, hogy a 2017-es Nyári Ifjúsági Olimpiát népszerűsítsük városunkban.

Aláírásgyűjtés a rezsicsökkentésért

Aláírásgyűjtés a rezsicsökkentésért a Jedlik utcában Radnóti Ákos képviselőtársammal

20 ménfőcsanaki családot tudtunk megsegíteni

Sikeresen lezárult a szociális tűzifaprogram Ménfőcsanakon. Pár hónappal ezelőtt célul tűztük ki, hogy 10-15 szociálisan rászoruló családot a tél folyamán megsegítünk 1-1 tonna tűzifával. A kiosztott fa teljes egészében önzetlen helyi felajánlásból származott, mely végül a várakozásunkon felül, 20 ménfőcsanaki család téli tüzelőjének egy részét tudta biztosítani. Az önzetlen támogatóink a Sokoró RC Modellező Klub tagjai voltak, akik a mostani akción kívül is folyamatosan részt vállalnak a ménfőcsanaki határ rendben tartásában – úgy mint szemétszedésben, bozótirtásban, út-, illetve árok tisztításában -  és akik most 20 tonna vegyes tűzifával támogatták a helyi közösséget. Süveges László és Szalai Csaba ménfőcsanaki lakosok pedig a fa elszállításában, míg Tichy József a fa tárolásában működött közre.

 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden közreműködőnek az önzetlen segítségnyújtásért, ami valóban példaértékűnek tekinthető. 

Fogadóóra

 

önkormányzati képviselő 

Gyönyörű ajándék Csanaknak a Borsodi családtól

 

 

A Borsodi család eddig is szép példával járt elől a társadalmi felelősségvállalás terén, most ismét egy gyönyörű ajándékkal lepte meg a csanaki lakókat. A városrész forgalmas központjában, a postával szembeni szelektív gyüjtősziget köré egy esztétikus elhatároló kerítést alakítottak ki, mely idősebb Borsodi László keze munkáját dícséri. Szívből köszönöm az itt lakók nevében is az ajándékot!

A felajánlás egy közeljövőben induló kezdeményezés fontos, kiemelkedő eleme. Ebbe a formálódó helyi összefogásba, együtt gondolkodásba szeretnénk minden olyan helyi vállalkozót, intézményt, szervezetet és civil embert bevonni, aki felelősséget érez közvetlen környezetéért és szeretne tenni is érte.